Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyniki działalności

Wyniki działalności w 2015 przeprowadzone przez Straż Leśną funkcjonującą w Nadleśnictwie Resko. Dotyczy zwłaszcza działań z zakresu zwalczania szkodnictwa leśnego i edukacji przyrodniczo leśnej.

Posterunek Straży Leśnej przy Nadleśnictwie Resko ujawnił 26 przypadków szkodnictwa leśnego, w tym: 1 przypadek kradzieży drewna, 2 przypadki kradzieży i uszkodzenia mienia Nadleśnictwa. Ujawniono 22 wykroczenia z art.: 82, 161, 162 K.W., za które sprawców ukarano grzywną w postaci mandatów karnych i udzielano pouczeń.

Przeprowadzono 5 akcji dotyczących legalności pozyskania drewna oraz zgodności przewożonego drewna z dokumentacją; pochodzenia surowców drzewnych u podmiotów zajmujących się obrotem i przetwarzaniem drewna; korzystania z lasu i przestrzegania przepisów zachowania się w lesie.

Współpracowano z Policją, Państwową Strażą Łowiecką, Strażą Miejską i Prokuraturą, prowadząc postępowania przygotowawcze w sprawach o kradzieże drewna oraz inne przypadki szkodnictwa leśnego.

Organizowano okresowe akcje związane ze zwalczaniem szkodnictwa leśnego wspólnie z Policją, Strażą Graniczną, Strażą Miejską, Państwową Strażą Łowiecką i innymi służbami.

Strażnicy leśni biorą czynny udział w szkoleniach doskonalących ich umiejętności niezbędne w służbie.

Przeprowadzono działania z zakresu edukacji przyrodniczo leśnej z dziećmi i młodzieżą.