Lasy nadleśnictwa

Nadleśnictwo Resko gospodaruje obecnie na powierzchni 19 922 ha, z czego grunty leśne stanowią 18 953 ha. Lasy Nadleśnictwa zgodnie z Regionalizacją Przyrodniczo-Leśną na podstawach ekologiczno-fizjograficznych położone są w I Krainie Bałtyckiej w zachodniej części 4 Dzielnicy Pobrzeża Słowińskiego mezoregionie Równiny Słupskiej obejmującej swym zasięgiem obręb leśny Resko Wschód oraz znaczną część obrębu Resko Zachód.

Polskie lasy

Poland is in the European lead, while concerning the area of all forests. They cover about 29,2 % of the country territory, and grow within the area of 9,1 million hectares. The overwhelming majority of the forests is state owned, of which almost 7,6 million hectares are managed by the State Forests National Forest Holding..

PGL Lasy Państwowe

The State Forests National Forest Holding is the largest organisation in the European Union managing forests, which belong to the State Treasury and celebrating its 90 anniversary this year.