Lasy nadleśnictwa

Nadleśnictwo Resko gospodaruje obecnie na powierzchni 19 922 ha, z czego grunty leśne stanowią 18 953 ha. Lasy Nadleśnictwa zgodnie z Regionalizacją Przyrodniczo-Leśną na podstawach ekologiczno-fizjograficznych położone są w I Krainie Bałtyckiej w zachodniej części 4 Dzielnicy Pobrzeża Słowińskiego mezoregionie Równiny Słupskiej obejmującej swym zasięgiem obręb leśny Resko Wschód oraz znaczną część obrębu Resko Zachód.

Polskie lasy

Polen gehört in Bezug auf die Waldfläche zur europäischen Spitze. Diese nimmt mit 9,1 Mio. ha 29,2 % der Gesamtfläche ein. Die Mehrheit der Wälder sind Staatseigentum, das durch den Staatsforstbetrieb „Lasy Państwowe" („Staatsforste") (PGL LP) verwaltet wird.

PGL Lasy Państwowe

Der Staatsforstbetrieb „Lasy Państwowe" ist das größte Unternehmen auf der Ebene der staatlichen Forstverwaltung in der Europäischen Union. Er wird in diesem Jahr 90 Jahre alt.